Thông tin sách Ebook

Tóm tắt sách


Con người luôn cần nơi trú ngụ, do đó ngay từ buổi đầu trong lịch sử nhân loại, tổ tiên chúng ta đã bắt đầu xây dựng chỗ ở. Họ dùng bất kỳ vật liệu nào có sẵn, chẳng hạn gỗ, đất, đá, da thú. Chẳng bao lâu, các cấu trúc cơ bản phát triển với khung gỗ, hoặc tường rắn làm từ bùn hoặc đá.

LỀU BẰNG CÁC CÀNH CÂY GÃY
Khoảng 380.000 năm trước, tổ tiên chúng ta tạo dựng chỗ ở đơn giản từ các cành cây gãy xếp khít với nhau và dằn bằng đá.Các lều như thế này chỉ để ở một khoảng thời gian nào đó trong năm. Người ta thường di chuyển đây đó để tìm thức ăn.

Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo
Gọi ngay Messenger Zalo