Luyện Thi Năng Lực Nhật Ngữ Trình Độ N2 – Từ Vựng

72,000

Đây là cuốn sach dàng cho những bạn đặt mục tiêu thi đậu cấp độ N2 của kỳ thi năng Lực Nhật Ngữ theo quy cách mới. Những bạn đã học xong trình độ trung cấp và muốn củng cố kiến thức để tiến tới trình độ nâng cao.

Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo
Gọi ngay Messenger Zalo